zen temple

Konsultacja: Są to pierwsze dwa, trzy spotkania z psychoterapeutą. Mają one służyć lepszemu zorientowaniu się w problemie klienta. Konsultacja pozwala zaproponować dalszą odpowiednią formę pracy na przykład interwencję kryzysową, psychoterapię, bądź wskazanie innego specjalisty, który na ten moment życia klienta będzie mógł udzielić fachowej i najbardziej adekwatnej pomocy.

Cena jednego spotkania 50 min. – 100 zł.

 

Psychoterapia: Jest procesem trwającym w czasie i wymaga od klienta zaangażowania emocjonalnego oraz czasowego. Trwa od kilku miesięcy do kilku lat. Ukierunkowana jest na wprowadzenie trwałej zmiany w życiu klienta. Więcej informacji na temat psychoterapii umieściłam w zakładce „Psychoterapia Gestalt”.

Cena jednej sesji 50 min. – 100 zł.

 

Psychoterapia par: Celem psychoterapii par jest rozwiązanie problemów relacyjnych i pomoc w osiągnięciu lepszego wzajemnego zrozumienia pomiędzy partnerami. Służy polepszeniu komunikacji w związku oraz zmianie dotychczasowych niekorzystnych sposobów funkcjonowania w relacji partnerskiej.

Cena jednej sesji 90 min. – 140 zł

                                                                                                                                                                                                         krzesla